ژانر: ترسناک

7.9 /10
دانلود سریال  Yellowjackets (ژاکت زردها)
4.5 /10
دانلود فیلم The Devil Conspiracy (توطئه شیطان)
6.0 /10
دانلود سریال Wolf Pack (دسته گرگ ها)
5.1 /10
دانلود فیلم Play Dead (بازی مرگ)
6.8 /10
دانلود سریال Anne Rice’s Mayfair Witches (جادوگران می فر)
6.4 /10
دانلود فیلم Knock at the Cabin (در کلبه را بزن)
6.0 /10
دانلود فیلم M3gan (مگان)
6.7 /10
دانلود فیلم The Pale Blue Eye (چشم آبی روشن)
7.5 /10
دانلود فیلم The Menu
7.0 /10
دانلود فیلم The Platform (پلتفرم)